Home

Zdravotné pomôcky

Bývalý lekarnik, teraz už dôchodca. Zberateľ historickej literatúry o zdravovede a zaujímajúci sa ako si v histórii viedli zdravotnícke pomôcky. Stále sa prehrabávajúci v zozbieraných knihách a časopisoch za tie roky 😉

Píšem pre všetkých, ktorí majú záľubu v starom a pravdivejšom pohľade na zdravovedu a tešia sa spoznávaniu zákonitostí ľudského zdravia.

Reklamy